De oorzaak van alle problemen van de mens

IMG_20141006_163500

Toen ik vandaag bij de Hema was, zag ik daar iets verontrustends. Er was een hele afdeling ingericht met opruimdozen en koffers. Stelt u het zich eens voor, een hele afdeling met troep, om troep in op te slaan!

Met ‘troep’ bedoel ik in dit verhaal overigens niet dat de kwaliteit slecht is. Die zal best in orde zijn. Nee, vandaag gebruik ik de definitie ‘overbodige spullen’.

Waarom verkoopt de Hema die troep? Om het levensgeluk van de mensen te vergroten? Om het leven van de mensen makkelijker te maken? Niets van dit alles. De Hema verkoopt die troep omdat ze daar geld mee verdienen. Wanneer ze vervolgens meer verdienen dan ze uitgeven maken ze ‘winst’ en is het bestaan van het bedrijf gerechtvaardigd. Het bedrijf overleeft, gaat niet failliet. We leven in een systeem waarin bedrijven, overheden en mensen overleven als ze winst maken. Kortom, onze maatschappij is ingericht volgens de regels van het kapitalisme.

Volgende vraag. Hoe maak je winst? Het antwoord is heel simpel: door meer geld te verdienen dan je uitgeeft. Dit doe je door zo goedkoop mogelijk grondstoffen in te kopen, die een beetje te veranderen en dan met mooie verpakkingen en praatjes de mensen ervan te overtuigen dat het waarde heeft. Een economisch begrip hiervoor is ‘de toegevoegde waarde’.

We gaan een stap verder in dit denkproces. Als mensen snel tevreden zijn kun je niks aan ze kwijt. Bedrijven hebben er dus baat bij als consumenten nooit genoeg hebben en ontevreden en ongelukkig zijn. Denk eens aan de mensen om je heen. Hoe vaak hoor je niet dat het weer een zware dag was op het werk? Dat ze aan vakantie toe zijn? Hoe vaak komen mensen niet moe en uitgeput thuis na een lange dag werken?

Dit zijn de feiten. Bedrijven spelen hier op in door gemaksproducten aan te bieden zoals zachte banken, kant-en-klaarvoedsel en auto’s. Ook geven ze ons tal van mogelijkheden om onze gedachten te verzetten: televisie, computerspelletjes en mobiele telefoons.

Ik beweer absoluut niet dat er een groep mensen achter de schermen gemene plannetjes verzint om mensen ongelukkig te maken. Nee, dit alles is slechts een kwestie van een proces van vele oorzaken en gevolgen. Ik kom er zo nog op terug. Eerst gaan we de vraag beantwoorden waarom bijna elk land op deze wereld volgens de regels van het kapitalisme functioneert. Hoe heeft een systeem zo groot kunnen worden?

Zojuist hadden we het over evolutie binnen het kapitalistisch systeem. Nu gaan we het hebben over evolutie in een wereld waar meerdere systemen zijn. Wanneer is het ene systeem meer aangepast dan het andere systeem en overleeft het dus? Welke drijvende kracht zit er achter de ondergang van het ene systeem en de wereldverovering van het andere? Het antwoord is simpel en triest. Oorlogskracht. Als voorbeeld nemen we het Europese volk en het Amerikaanse volk van een paar eeuwen terug.

Het Europese systeem is gericht op groei, op meer. Meer geld, meer kennis, meer steden. Er zit misschien geen regeringsbeleid achter, maar het gebeurt wel. Andere kenmerken zijn een snelle ontwikkeling van wapentuig en een drang de hele wereld te bereizen om daar ‘handel’ te doen. Oftewel, zoveel mogelijk uit een gebied halen en zo weinig mogelijk teruggeven. In het jaar 1492 bereikt Columbus Amerika. Het Europese kapitalisme komt in aanraking met het systeem van de Indianen. Een systeem dat gericht is op het behouden van wat er is. De Indianen zijn één met de natuur, houden van de beekjes, de vogels en de bomen. Een oorlog volgt en Europa wint. Een massaslachting is echter een betere omschrijving van wat er gebeurde. De Indianen sterven bij bosjes onder het vuur van de Europese geweren. Lang leve de technologische vooruitgang.

Oorzaak en gevolg. Ik kom er weer op terug. Er was niemand in Europa die een meesterplan heeft bedacht Amerika over te nemen. Het was slechts een logisch gevolg van wetmatigheden.

Tegenwoordig lees ik vaak artikelen van mensen die tegen het systeem zijn. Ze beschuldigen de overheid en het bedrijfsleven van samenzweringen om de bevolking ontevreden, dom, dik en ziek te maken zodat ze veel consumeren. Het laatste is waar, het eerste niet. Mensen zijn over het algemeen onwetend, ontevreden en ongezond. Er zit alleen geen samenzwering achter.

Er zijn mensen die beweren dat God de mens heeft geschapen. Tegenwoordig weten we heel precies hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. De zogenaamde creationisten blijven volhouden dat er een intelligente ontwerper achter zit. Prima. Ik geloof dat het een proces van toeval, oorzaak en gevolg is, genaamd evolutie. En ik geloof ook dat de toestand waarin onze maatschappij verkeert een gevolg is van toeval, oorzaak en gevolg. De wetten van het Kapitalisme spelen hierbij een grote rol en zelf zijn die weer tot stand gekomen door de Wetten van het Meest Succesvolle Systeem.

In onze maatschappij zijn veel ‘problemen’ te benoemen. Obesitas, klimaatverandering en afname van de biodiversiteit zijn een paar van de duidelijkste. Overheden proberen deze problemen op te lossen. Heel mooi, maar het werkt niet. Het is namelijk symptoombestrijding. Om een probleem echt op te lossen moet je de oorzaak wegnemen. De oorzaak is in dit geval Het Mechanisme.

Vergelijk het met kanker. Je kan met allerlei geneesmiddelen en therapieën de kankercellen doodmaken, maar vaak helpt dat maar voor korte tijd. De kanker keert vaak terug. De oorzaak kan variëren van een slecht werkend afweersysteem tot het drinken van cola.

Het probleem is geschetst. Omdat ik al aardig over de woordenlimiet van een blogpost zit bewaar ik de oplossing van het probleem voor de volgende keer.

Probeer tot die tijd eens om deze theorie beter te begrijpen. Lees er meer over, praat erover met anderen. En bovenal: stel jezelf vragen? Waarom betalen we zoveel belasting? Waar gaat die naartoe? Waarom is het regeringsbeleid gericht op economische groei? Waarom zijn er zoveel snelwegen? Is de technologische vooruitgang goed? Wat is het doel van de Albert Heijn? Waarom buiten we mensen uit? Waarom kappen we oerwouden? Waarom zijn we dik? Waarom ben ik vaak ontevreden?

Waarom stel ik deze vragen?

 

 

2 Comments

 1. Hallo Bram,
  Opa en oma volgen jou met grote belangstelling en we proberen je te begrijpen.
  We willen er graag met jou over praten als je in februari een paar dagen komt.
  Dan hebben we er de tijd voor want bij een bezoekje komt het er meestal niet van. Bij de verjaardag over twee weken blijft het zeg maar bij ‘small talk’. Ook niet verkeerd.
  Blijf lekker zo bezig en tot dan.

 2. Hi Bram,

  waarom stel jij zulke vragen? Dat is wat je vraagt , toch?
  Ik denk omdat je meent dat het beter kan, en omdat je dat ‘beter’ wilt bevorderen.
  Jij denkt dat toeval en evolutie hebben geresulteerd in het feit dat jij bestaat. Ik denk dat er een ‘plan’ achter zit dat uiteindelijk zou moeten resulteren in beter, best en absoluut helemaal goed. Het kan ook helemaal misgaan natuurlijk, want mensen zijn egoistisch en angstig.
  Mijn overtuiging is het dat hoop, bewustzijn en moed mensen kunnen brengen tot het goede. En dat dat de bedoeling is met de wereld. Ik ga het woord ‘liefde’ niet uitgebreid gebruiken, maar het is wel de kracht die boven ‘survival of the fittest’ uitgaat.
  Je belicht nu alles wat niet klopt. Wat gebeurt er als je focust op mensen en gebeurtenissen in de geschiedenis, de wereld, de samenleving die wel ‘goed’ waren of zijn. Kunnen we die analyseren en er meer van doen?

  Groet,
  Didi

  p.s. achter bedrijven zitten ook mensen, er zijn bedrijven die echt mensen dienen. Geld verdienen is een middel, niet een missie. Gr.D.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *